Viac ako 800 variant trekových topánok NA SKLADE | Vstúpte do nášho 👉 vernostného programu, zbierajte body a ušetrite.

Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s údajmi

Sme AZ Mobility s.r.o., Přátelství 555/9, 104 00, Praha 10, IČO 28526155

Prevádzkujeme e-shop na našej webovej stránke www.protrek.cz.

Niektoré osobné údaje spracúvame za účelom zabezpečenia predaja tovaru a prevádzky našej webovej stránky.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR")
I. Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov pri použití kontaktného formulára

Ak sa pýtate na naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom formulára na zadanie otázky. Sú to najmä: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

Aký je dôvod?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších krokoch týkajúcich sa tovaru

Na akom právnom základe?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR - rokovania o zmluve alebo vykonávanie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracúvať maximálne 60 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

2. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás uskutočníte nákup, budeme pracovať s údajmi, ktoré ste vyplnili. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu - doručiť vám náš tovar. Prostredníctvom kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj v súvislosti so stavom vašej objednávky, reklamáciami alebo vašimi otázkami.

Osobné údaje budeme spracúvať aj na plnenie našich zákonných povinností (najmä na účtovné a daňové účely alebo na riešenie sťažností).

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej zákonnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas trvania výkonu našej služby a následne po dobu 5 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

3. Newslettre (obchodné oznámenia)

Ak ste zákazníkom, ktorý nakupuje a potvrdil nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich informačných bulletinov.

Na akom právnom základe?

Umožňuje nám to § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?

5 rokov od vášho posledného nákupu. Z odberu zásielok sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na adrese: obchod@protrek.cz.

II. Kto má prístup k údajom?

Vaše údaje zostanú u nás. Prístup k údajom však získajú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré pre nás pracujú, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to napr:

Shoptet, prevádzkovateľ platformy e-shopu Shoptet (Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)
spoločnosti podieľajúce sa na zasielaní tovaru - WE-DO, GLS, Česká pošta
spoločnosti zaoberajúce sa zasielaním platieb - ComGate, ČSOB banka
poskytovateľ e-mailových služieb - Netservis a.s.
marketingová agentúra 3sixty

Osobné údaje spracúvame len na území Európskej únie.
III. Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme vymenovaného úradníka pre ochranu osobných údajov.

Naša spoločnosť neprijíma rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní alebo profilovaní.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese obchod@protrek.cz alebo nám zavolajte na tel. č. Č. 724561748
IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne požiadať o obmedzenie spracúvania, požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame, požiadať o vymazanie vašich osobných údajov v určitých situáciách a požiadať o prenosnosť údajov v určitých prípadoch. Môžete namietať proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu.

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 1. 5. 2023